Sunday, March 29, 2009

Entry for 01 December 2006p


kuch smarak dhavst,kuch smritiya shesh

laut- te sagar ki tarah tumne diye mujhe

Raat ke andhere shayad nahi tanha

tu paresh, mai paresha sitare paresha

diye jale the kabhi is mukaam par

kabhi ye zarra bhi gulzaar tha

No comments:

Post a Comment